[1]
I. A. V. W. Paramita, A. A. S. L. Dewi, and L. P. Suryani, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pelanggaran Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan pada Masa Pandemi Covid-19”, JPH, vol. 3, no. 1, pp. 103-107, Feb. 2022.