(1)
Marthin Herci Brand; I Wayan Budiarta; I Gusti Ayu Agung Dian Susanthi. The Principles of Language Politeness in Putri Untuk Pangeran Soap Opera. RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa 2022, 8, 90-98.